VISIE

LOURDESKAMP 2020: DIEPGEWORTELD

logo

DIEPGEWORTELD zijn de bomen.
Zo kan de boom volop leven en groeien.
Hun takken strekken zich uit in de hoogte en de breedte waarin spelende kinderen hun weg zoeken naar de top.
Diepgewortelde bomen zijn onmisbaar.
Ze geven zuurstof aan het leven.DIEPGEWORTELD is de passie voor KSA.
Door enthousiaste leiders en leidsters wordt van generatie op generatie
de liefde voor KSA doorgegeven. Jaar na jaar ontdek hoe KSA zuurstof geeft aan je leven. De overtuiging groeit: eens KSA'er, altijd KSA'er!DIEPGEWORTELD zijn ook de tradities in KSA Noordzeegouw.
De vlag, het uniform, de Tok, de rituelen, het KSA-gebed
en het leeftijdsgericht werken zijn enkele stevige wortels van KSA. Ze zorgen voor verbinding en samenhang en maken KSA sterk en stevig.DIEPGEWORTELD is het christelijk geloof.
In KSA ontdekken we dat het geloof in Jezus stevige wortels heeft in het leven van elke dag en niet zomaar uit de lucht gegrepen is.
Tegen deze boom mogen we leunen, in zijn takken mogen we vertoeven
en tot rust en verstilling komen.
Ook deze boom is onmisbaar en geeft zuurstof aan ons leven.In Lourdes gaan we op verkenning in deze bomen en wie weet vind ook jij enkele stevige wortels die jouw leven de kracht geven om te groeien tot een goed mens,
tot een KSA'er DIEPGEWORTELD in de goede grond.