FAQ

ALGEMEEN EN PLANNING

 • VOOR WIE IS HET LOURDESKAMP?
  Het Lourdeskamp wordt georganiseerd voor Jonghernieuwers (Sjo’ers), +16’ers, Hernieuwers en leiding. Je kiest zelf als bond welke groepen er meegaan op het Lourdeskamp. Sommige bonden opteren om enkel met Leiding te gaan, andere bonden gaan samen met de Jonghernieuwers en Leiding op Lourdeskamp. De enige voorwaarde hierbij is dat de Jonghernieuwers vergezeld worden door hun eigen Jonghernieuwerleiding.
 • IS DE STREEK ROND LOURDES ENKEL BEKEND VOOR HAAR BEDEVAARTSOORD?
  Absoluut niet, Lourdes ligt in het zuiden van Frankrijk tussen de Pyreneeën. Dit houdt in dat ze ook alle troeven heeft zoals de omliggende Zuid-Franse regio’s; warm weer, veel survival-activteiten, bergtoppen om te beklimmen, prachtige natuur & cultuur, enz. Naast Lourdes als bedevaartsoord is Lourdes ook een middelgrote stad die op cultureel vlak veel te bieden heeft. Ze beschikt over een kasteel, heel wat bars en cafeetjes, restaurants, musea en zoveel meer.
 • WIE KOMT OP DE CULTURELE AVOND?
  Elke editie houden we geheim wie komt naar de culturele avond. In het verleden zakten Willem Vermandere, Luc Devos, Wannes Capelle (het zesde metaal), Ronny Mosuse en Gili al eens af naar het Lourdeskamp om de KSA’ers en plezierige avond te geven.
 • WAT HOUDT HET KEUZEPROGRAMMA IN?
  Samen met de foto– en medische fiches zullen jullie een brochure ontvangen met verschillende mogelijkheden om jullie vrije tijd tijdens het keuzeprogramma op te vullen. Sommige activiteiten zijn gratis, sommige betalend. Het is voor jullie eigen belang om het keuzeprogramma zo snel mogelijk vast te leggen. Soms zijn de plaatsen beperkt en vol is vol! De bekendmaking van het keuzeprogramma mag je verwachten op 28 februari. De gekozen formule geeft de Lourdesverantwoordelijke door aan KSA Noordzeegouw.
 • MET WELK TRANSPORTMIDDEL GAAN WE NAAR LOURDES?
  We gaan naar Lourdes we met de bus. Jullie zullen worden opgehaald op een van de opstapplaatsen in West-Vlaanderen, dicht bij jullie thuis. Daarna rijden alle bussen eerst naar het startmoment, waarna we gezamenlijk richting Lourdes trekken. De bussen blijven ter plaatse en worden ingezet om groepen te vervoeren naar hun activiteit.
 • KRIJGEN WE ALS BOND NOG WAT MEER INFO OVER HET KAMP?
  Ja, we proberen in het najaar (tussen september en december) elke bond te bezoeken en een uiteenzetting te geven over het kamp. Op dat infomoment kan je ook praktische vragen stellen over het kamp. Op dat moment ontvangen jullie ook het nodige promomateriaal (affiches, flyers, stickers).
 • IS ER EEN VASTE PLEK IN LOURDES WAAR WE STEEDS TERECHTKUNNEN MET VRAGEN OF PROBLEMEN?
  In ‘’Village des Jeunes’’, onze kampeerplaats, is uitgerust met een KSA-secretariaat waar steeds iemand van de Gouwleiding of een andere vrijwilliger aanwezig is die paraat staat om op al je vragen te antwoorden. In het KSA-Secretariaat is er ook een EHBO-post waarbij er een dokter en verpleger aanwezig is. Je kan er ook (spel)materiaal ontlenen. Naast het secretariaat heb je een relaxplaats met een bar waarbij je frisdranken, water en ijsjes kan kopen, wat kan chillen met je groep en de Lourdes Daily (onze dagelijkse krant) kan lezen met de Zuid-Franse zon op je snoet.

LOURDES -en THUISVERANTWOORDELIJKE

 • WIE IS DE LOURDESVERANTWOORDELIJKE VAN MIJN BOND?
  Elke bond heeft een Lourdesverantwoordelijke die alle communicatie over het Lourdeskamp zal ontvangen. Hij of zij is ook het aanspreekpunt op het kamp zelf.
  In september sturen we een mailtje naar de bondsleider met de vraag om een Lourdesverantwoordelijke te kiezen. Op het moment dat de naam van deze persoon doorgegeven wordt, zal alle communicatie over het Lourdeskamp via deze persoon gaan. De Lourdesverantwoordelijk is een actieve leid(st)er en gaat mee op het kamp.
 • WAT IS DE TAAK VAN LOURDESVERANTWOORDELIJKE?
  De Lourdesverantwoordelijke is het aanspreekpunt van jouw bond vòòr en tijdens het kamp. Vooraf verspreidt deze persoon de laatste informatie, zorg voor het doorgeven van het keuzeprogramma, contact hebben met de Digitverantwoordelijke van de eigen bond om de inschrijvingen te beheren, enz.. De verantwoordelijke wordt ook verwacht op de Lourdeskampstaf (infomoment voor alle Lourdesverantwoordelijken) op 31 juli 2020 om 19h. Op dat moment kan die persoon het bondsgerief meegeven (vb. bondskaars, bondsmateriaal,…) met ons. Op het kamp blijft deze persoon het aanspreekpunt en is hij/zij er dagelijk bij op het Lourdesverantwoordelijkebriefingsmoment per weide. De Gouwleiding bezorgt de Lourdesverantwoordelijke een overzichtje (checklist).
 • WAT IS DE TAAK VAN DE THUISVERANTWOORDELIJKE?
  KSA Noordzeegouw zelf heeft een thuisverantwoordelijke, maar ook in je bond duid je iemand aan die niet mee kan op Lourdeskamp maar wel thuis is. Die persoon wordt onmiddellijk verwittigd als er iets aan de hand is en zorgt ervoor dat ouders op de hoogte blijven. Als Lourdesverantwoordelijke is het ook aan jou om de thuisverantwoordelijke aan te spreken en zijn of haar gegevens aan ons door te geven.

INSCHRIJVEN

 • IK WIL SUPERGRAAG MEE OP LOURDESKAMP MAAR ER BESTAAT EEN KANS DAT IK DIE PERIODE HEREXAMES MOET AFLEGGEN. HEB IK RECHT OP TERUGBETALING?
  Wie annuleert voor 15 maart krijgt de eerste schijf en eventueel de betaalde tweede schijf volledig terugbetaald. Na 15 maart wordt de eerste schijf niet meer terugbetaald. Vanaf 15 juli er geen terugbetaling meer mogelijk van de eerste, tweede en derde schijf. Bij annulering ga je dus best altijd op zoek naar een vervanger! Bij elke annulering moet een bewijsstuk (doktersvoorschrift, een attest van een onderwijsinstelling of een attest van overlijden) voorgelegd worden om recht te kunnen hebben op een teruggave van (een deel van) het deelnemersgeld volgens de annuleringsvoorwaarden.
 • WAT KRIJG IK ALS IK DE EERSTE SCHIJF OF HET VOLLEDIGE BEDRAG VOOR 15 DECEMBER BETAAL?
  Dan ontvang je een leuk Lourdes-gadget! Wat het is, houden we nog even geheim.
 • IK HEB HET FINANCIEEL WAT MOEILIJK. ZIJN ER OPTIES OM HET KAMP TOCH BETAALBAAR TE MAKEN VOOR MIJN SITUATIE?
  Iedereen die het verlangt om deel te nemen aan het Lourdeskamp moet kunnen meegaan. Heb je het financieel moeilijk? Neem dan contact op Gouwproost Bart (bart@ksanoordzeegouw.be of 0494 23 75 50)
 • IK HEB BEPAALDE EETBEHOEFTES (ALLERGIEEN, VEGETARISCH, …) WAARMEE DE KEUKEN MOET REKENING HOUDEN,HOE KAN IK DIT DOORGEVEN?
  Op de medische fiche kan je je dieet doorgeven.
 • KUNNEN WIJ ALS BOND BIJ EEN BEZOEK AAN LOURDES IETS BETEKENEN VOOR ONS NETWERK(DE BUREN, PAROCHIE,...)?
  Om je familie, vrienden, buren, dorpsbewoners,… te betrekken bij het Lourdeskamp kan je hen om hun gebedsintenties vragen. Die schrijven ze neer en nemen wij mee naar Lourdes. Vaak worden parochies ook graag betrokken bij het Lourdeskamp en kan je bijvoorbeeld kaarsjes verkopen in de wekelijkse eucharistie om jullie Lourdeskamp te sponsoren.

NOG VRAGEN?

Aarzel niet en neem met ons contact op:

Dwarsweg 1
8560 Gullegem

056 40 48 12

info@ksanoordzeegouw.be
Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.Klik hier!