FAQ– ANNULATIE LOURDESKAMP

INSCHRIJVINGEN

 • Ik was ingeschreven voor het Lourdeskamp 2020 en heb al (een deel van) het inschrijvingsgeld betaald. Krijg ik het volledige bedrag terug?
  De reeds betaalde bedragen worden teruggestort via het rekeningnummer waarmee betaald werd, maar verminderd met 25 euro. Dat bedrag werd reeds uitgegeven aan drukwerk, verblijf, voorschotten, … We hebben begrip voor elke persoonlijke situatie en bieden daarom ook de mogelijkheid om een deel of het volledige bedrag van de resterende 25 euro terug te vorderen. Indien je dit wenst, stuur je een mail naar inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be.
 • Ik heb mij uitgeschreven na 15 maart en vòòr de beslissing van de afschaffing van het Lourdeskamp (30/4) door ​persoonlijke redenen. Krijg ik het volledige bedrag terug?
  Jouw annulatie wordt gelijkgesteld met de annulatie van het kamp. De reeds betaalde bedragen worden overgeschreven op het rekeningnummer waarmee betaald werd, maar verminderd met 25 euro. Dat bedrag werd reeds uitgegeven aan drukwerk, verblijf, voorschotten … We hebben begrip voor elke persoonlijke situatie en bieden daarom ook de mogelijkheid om een deel of het volledige bedrag van de resterende 25 euro terug te vorderen. Indien je dit wenst, stuur je een mail naar inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be.
 • Wij hebben al geld gestort voor het keuzeprogramma. Krijgen we dat geld terug?
  Het keuzeprogramma werd via één bondsrekening betaald. Wij zullen het bedrag integraal terugstorten naar die bondsrekening (en niet rechtstreeks naar de deelnemers). Dit zullen we ook voor 15/06 doen. 

UITSTEL

 • Waarom wordt het Lourdeskamp afgelast?

  Het Lourdeskamp werd op 30/4 geannuleerd door KSA Noordzeegouw. Dit naar aanleiding van de beslissing om alle Belgische bedevaarten naar Lourdes tot eind augustus te schrappen, ook andere landen zullen hierin volgen/zijn hierin gevolgd. Dat wil concreet zeggen dat Lourdes zich gaat aanpassen aan het verminderde toerisme. Zo zullen wellicht veel winkels, leveranciers, horeca en organisaties (die activiteiten organiseren) deze zomer de deuren sluiten. Dat houdt in dat we het Lourdeskamp niet meer optimaal kunnen organiseren. Daarnaast speelt het ook niet in ons voordeel dat we met een grote groep jongeren (650 à 700 personen) naar een gebied trekken waar doorgaans veel mensen van de zogenaamde 'risicogroep' (zieken, ouderen) samenkomen. Op basis van deze argumenten valt het doek over het Lourdeskamp 2020. (Deze communicatie werd enkel verstuurd naar de Lourdesverantwoordelijken van elke bond)

  Op de persconferentie van 22/5 werd tevens beslist om alle buitenlandse jeugdkampen deze zomer af te gelasten buiten de ingestelde perimeter van 150 km vanaf onze grenzen. Aangezien Lourdes buiten deze perimeter ligt, bevestigt de Federale Overheid ook deze annulering. (Deze communicatie werd op 24/5 openbaar gemaakt)

 • Wordt het Lourdeskamp uitgesteld naar volgend jaar?
  We houden de komende maanden de vinger aan de pols hoe de pandemie verder evolueert. Maar we gaan ervan uit dat we volgend jaar wel op Lourdeskamp kunnen vertrekken. Dat wil zeggen dat we dan in dezelfde periode het kamp zullen organiseren, van 20-28 augustus 2021.
 • Ben je als deelnemer automatisch ingeschreven voor het Lourdeskamp van 2021?
  Dat is niet het geval. Vanaf het volgend werkjaar (20-21) starten we opnieuw de communicatie voor Lourdeskamp 2021. Jullie bepalen opnieuw een Lourdesverantwoordelijke en verzamelen opnieuw de inschrijvingen van jullie bond. We hopen uiteraard dat je er volgend jaar terug bij bent! 
 • Ik ben deelnemer maar vanaf volgend jaar ben ik geen actief leid(st)er meer (vb. dit jaar laatste leidingjaar), mag ik volgend jaar dan nog mee?
  Deze vraag zal beantwoord worden als we de voorbereidingen opstarten van het Lourdeskamp 2021.Vanaf het moment dat dit duidelijk is, zullen we dit ook communiceren.
 • Wanneer valt de editie na 'Lourdeskamp 2021'? Moeten we dan opnieuw vier jaar wachten of behouden we de 'normale' frequentie?
  Dit is een eenmalig uitzondering. De normale frequentie wordt aangehouden. Dus in 2024 is er een nieuw Lourdeskamp.

IMPACT OP EIGEN BOND

 • Nu het Lourdeskamp wegvalt, hebben onze Jonghernieuwers geen kamp meer deze zomer. Wat doen we hier best mee? 

  We hopen in ieder geval dat elke Jonghernieuwer kan uitkijken naar een kamp. Daarom hopen we dat jullie zelf een binnenlands kamp kunnen organiseren voor deze groep of dat ze kunnen aansluiten met de Knapen of andere leeftijdsgroep. Op de persconferentie van 22/5 werd beslist om de binnenlandse zomerkampen te laten doorgaan, mits het navolgen van de opgestelde maatregelen (zie draaiboek). Meer info vind je op www.ksa.be/corona

  Leiding mag steeds bellen naar het secretariaat van KSA Noordzeegouw om hulp, dan gaan we samen op zoek naar mogelijkheden

 • Nu het Lourdeskamp 2020 afgelast is, wil dit ook zeggen dat wij met onze bond niet meer op (buitenlands) kamp kunnen?

  Tijdens de persconferentie van 22/5 werd beslist door de Nationale Veiligheidsraad om de binnenlandse zomerkampen te laten doorgaan, mits het navolgen van de opgestelde maatregelen (zie draaiboek). Buitenlandse kampen buiten de perimeter van 150 km vanaf onze grenzen zijn niet toegelaten.

  Wat buitenlandse kampen betreft binnen deze perimeter moet de organisatie het kamp organiseren aan de hand van het opgesteld draaiboek ( = kampen voor binnenlandse kampen) maar ook rekening houden met de maatregelen van het reisland. Op de website van Wegwijzer vind je een handig overzichtje per land (https://www.wegwijzer.be/corona).

  Ook worden de laatste updates over buitenlandse kampen geplaatst op www.ksa.be/corona-kampen.

Geen antwoord gevonden op jouw vraag?

Contacteer dan het Gouwsecretariaat van KSA Noordzeegouw:

Dwarsweg 1
8560 Gullegem

056 40 48 12

info@ksanoordzeegouw.be
Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

email call